Stödsamtal är ett samlingsbegrepp för olika typer av samtal vars syfte är ett ge
stöd till en person som mår psykiskt dåligt och/eller har psykologiska problem. Att
prata om och få feedback på problem är viktigt för att vi ska må bra.

Tre faktorer är särskilt avgörande för samtalens effekt:

  • Kunskapen och erfarenheten hos den som ger stödet.
  • Den terapeutiska alliansen, dvs kemin mellan de som samtalar.
  • Terapeutens förmåga att ge sin klient rätt sorts stöd.

Det pågår en ständig debatt om vilken typ av stöd eller terapi som är bäst för
människor som har psykiska problem. Den samlade forskningen har dock hittills visat
att ingen särskild metod är mer verksam än någon annan.