Vill du se över din livssituation och göra en förändring med stressen, hälsan eller arbetet?  Så här arbetar jag…

Grunden i mitt arbete är att skapa medvetenhet. Medvetenhet om vad som ger dig energi och vad som tar din energi.

Medvetenheten är första steget, nästa steg är att agera. Det är först när du gör något som det kan bli en verklig förändring. Tillsammans hittar vi det som leder dig framåt genom att:

  • kartlägga nuläget
  • definiera mål och delmål och göra en handlingsplan
  • planera för hur du ska få balans i livet mellan arbete, fritid och vila och kunna hantera stress
  • lösa problem och finna nya vägar

Jag utgår från de erfarenhetsbaserade arbetssätt och den beprövade metodik som jag har använt under de 40 år som jag har arbetat med att hjälpa människor att utvecklas.